Què és VISTIPLAU CONTROL?

VISTIPLAU CONTROL és una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA), és a dir, una entitat reconeguda per la Generalitat Valenciana per a exercir determinades funcions en matèria urbanística i de control de qualitat pròpies de les administracions.

Més informació

Quan intervé una Entitat Col·laboradora de l'Administració?

En molts municipis del País Valencià, els terminis per a la concessió de llicències solen ser de molts mesos, fins i tot anys. VISTIPLAU CONTROL , com a Entitat Col·laboradora de l'Administració, pot reduir considerablement el temps d'espera per a obtenció de la llicència, de manera que les obres poden començar immediatament o en un termini de temps molt menor que si la llicència la tramita el mateix ajuntament.

Segons la nova legislació, VISTIPLAU CONTROL com a Entitat Col·laboradora de l'Administració, podrà informar llicències o tramitar declaracions responsables en la major part de casos (inclús obra nova). El procés és molt senzill: només cal presentar a l'ajuntament un certificat favorable per part nostra i en un breu espai de temps podreu iniciar les obres del vostre projecte.

Més informació

Quin és el procediment d'intervenció de l'ECUV?

En el següent enllaç, trobareu una síntesi del procediment d'intervenció de l'ECUV.

Més informació

Com sol·licitar la intervenció de VISTIPLAU CONTROL?

En el següent enllaç, trobareu els passos a seguir per a sol·licitar la intervenció de VISTIPLAU CONTROL com a Entitat Col·laboradora de l'Administració.

Més informació

Tarifes de preus

Les tarifes de VISTIPLAU CONTROL com a Entitat Col·laboradora de l'Administració s'han elaborat a partir de l'anàlisi del cost real de dedicació del nostre equip tècnic i s'actualitzen contínuament per tal d'ajustar-les millor segons aquest criteri. No obstant això, les tarifes respecten els límits establerts per l'Extracte de la Resolució de 16 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Urbanisme, per la qual es fixen els límits màxims i mínims dels preus a percebre per les entitats col·laboradores en l’exercici de les funcions per a les quals estan habilitades.

Més informació

Què són una ECA, una ECUV, una ECCE?

Totes aquestes sigles es refereixen a entitats de control tècnic independents que poden exercir determinades funcions de l'Administració, com ara la verificació i control de requisits normatius i de qualitat en projectes i obres d'edificació.

Per a exercir aquestes funcions, aquestes entitats han d'acreditar la implantació de la norma ISO/IEC 17020:2012 d'Avaluació de la conformitat. Requisits per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció.

Més informació

Què necessiteu saber?

Si necessiteu qualsevol aclaració o informació complementària, feu ús d'aquest formulari:

O bé contacteu amb nosaltres a través d'algun dels següents canals: